Φωτοβολταϊκά

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που περιβάλλουν την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και μπορούν να βλάψουν τον ασφαλισμένο, πλήρες προγράμματα καλύπτουν τόσο το ίδιο το σύστημα, μετά την εγκατάσταση και την σύνδεσή του με το δίκτυο ηλεκτρισμού, όσο και την αστική ευθύνη και την απώλεια εσόδων του ασφαλισμένου.

Οι καλύψεις του προγράμματος ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων περιλαμβάνουν κινδύνους από:

 

TOP