Εισόδημα

Τι θέλω:

Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας για εργασία να έχω ένα εισόδημα το οποίο θα μου επιτρέπει να συνεχίζω να ζώ με το ίδιο επίπεδο διαβίωσης που είχα πριν.

Τι μου εξασφαλίζει:

Η παροχή της απώλειας εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια επιτρέπει να αναπληρωθεί η απώλεια του εισοδήματός μας, όταν λόγω ατυχήματος ή ασθένειας δεν θα μπορούμε να εργαστούμε.

TOP