Αστική ευθύνη

Καθημερινά είναι πιθανό να συμβούν γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειάς σας υπεύθυνους για οικονομική αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν ζημιωθεί από εσάς.

Τί είναι;

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου, πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Αστική Ευθύνη Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Κτιρίων

Αστική Ευθύνη Γραφείων

Αστική Ευθύνη Φαρμακείων

Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Αστική Ευθύνη Καταστημάτων/ Εμπορικών επιχειρήσεων

Αστική Ευθύνη Εστιατορίων/ καφέ/ κυλικείων

Αστική Ευθύνη Ανελκυστήρων

Αστική Ευθύνη Σταθμών αυτοκινήτων

Αστική Ευθύνη Συνεργείων αυτοκινήτων/ Πρατηρίων/ Πλυντήριων

Αστική Ευθύνη Κομμωτήριων

Αστική Ευθύνη Γυμναστήριων

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτησίας κτιρίων

Αστική Ευθύνη Εργασιών καθαρισμού

Αστική Ευθύνη Εκδηλώσεων

Αστική Ευθύνη Ενοικιαζομένων δωματίων/ Ξενοδοχείων

Αστική Ευθύνη Κατασκευής έργου

Προσωπική Αστική Ευθύνη

Δικηγόροι Λογιστές

Τεχνικοί Ασφαλείας

Ηλεκτρολόγοι/ Υδραυλικοί/ Ψυκτικοί

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

TOP