Ξενοδοχείων

Προστατεύστε την Περιουσία της Ξενοδοχειακής σας Μονάδας (κτίρια και εγκαταστάσεις) τα οποία αποζημιώνονται σε «αξία αντικατάστασης καινούργιου».

Δηλαδή καταβάλλεται το ποσόν που απαιτείται για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου αντίστοιχης ποιότητας και ίδιας χρήσης και το περιεχόμενο με το ποσόν που απαιτείται για την αντικατάσταση ή επισκευή κάθε αντικειμένου με ένα καινούργιο ίδιας χρήσης και προδιαγραφών.

Παρέχεται επίσης

  • η Γενική Αστική Ευθύνη  σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης προς τρίτους οι οποίοι υπέστησαν οικονομική βλάβη από λάθη ή παραλείψεις της επιχείρησης ή του προσωπικού.
  • η Εργοδοτική Ευθύνη σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μελών του προσωπικού της επιχείρησής σας λόγω εργατικού ατυχήματος.
  • η Απώλεια Χρημάτων εντός ταμείου και διάρρηξης του χρηματοκιβωτίου και μεταφορά των χρημάτων της επιχείρησης από και προς την Τράπεζα.
  • η Συνέχιση της Λειτουργίας της ξενοδοχειακής σας Μονάδας με την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης (επιδόματος) λόγω μη δυνατότητας λειτουργίας  προσφέροντάς σας τη δυνατότητα κάλυψης διαφυγόντων εσόδων για το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας της μονάδας.
  • η Αλλοίωση Εμπορευμάτων ή πρώτων υλών που βρίσκονται εντός ψυγείων, λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • η Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών Υγείας των πελατών σας από εξειδικευμένους γιατρούς του ιατρικού συντονιστικού κέντρου.

 

 

TOP