Αλλοδαπών

Παρέχεται η υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται από τον Νόμο, για την έκδοση της άδειας παραμονής του ενδιαφερομένου. 

Προϋποθέσεις Ασφάλισης

1. Το Πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά σε Αλλοδαπούς και ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου ή Βεβαίωσης Ασφάλισης, είναι η συμπλήρωση Αίτησης Ασφάλισης από τον ενδιαφερόμενο με επισύναψη φωτοτυπίας του διαβατηρίου του κ το καταθετήριο του ανάλογου ποσού στην Τράπεζα.

3. Το Ασφαλιστήριο εκδίδεται, μόνο με ετήσια διάρκεια και δεν ακυρώνεται.

 

TOP