Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Οι επισκέπτες/πελάτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της ACTION GROUP ή συναλλάσσονται μέσω αυτής, συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

α) Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ACTION GROUP και οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται, μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες/πελάτες.
Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται επίσης, η αναπαραγωγή, αντιγραφή, έκδοση, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, τμήματος ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν συναινέσει εγγράφως η εταιρία.

β) Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, αποσκοπούν στην γενική ενημέρωση των επισκεπτών/πελατών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πρόταση για κατάρτιση ασφαλιστικής συμβάσεως.
 Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την εταιρία με την οποία συμβάλλονται.

γ) Η ACTION GROUP φροντίζει προκειμένου να εξασφαλίσει την ακρίβεια, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, σε καμία περίπτωση όμως δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.
Η ACTION GROUP διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, οποτεδήποτε, χωρίς καμία προειδοποίηση, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσεως αυτής. Οι επισκέπτες/πελάτες, που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα αυτή αποδέχονται τις όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει από την ACTION GROUP, η οποία δε δεσμεύεται από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, εκτός εάν προβλέπεται ρητά το αντίθετο.

δ) Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις τηλεπικοινωνίας του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνές Δικαίου καθώς και να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα που εμπλέκει άμεσα η έμμεσα την ιστοσελίδα της ACTION GROUP.
Η ACTION GROUP δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της εταιρίας ή/και των υπαλλήλων της.

ε) Η ACTION GROUP έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας.

Η ACTION GROUP δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που συνδέεται ή αναφέρεται στις σελίδες της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είχε πλήρη γνώση του παράνομου περιεχομένου και ότι ήταν σε θέση να αποτρέψει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας από την ανάγνωση των παράνομων σελίδων. Εάν προκύψει οποιαδήποτε ζημία λόγω της χρήσης των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις εν λόγω σελίδες, μόνο ο συντάκτης των αντίστοιχων σελίδων θα είναι υπεύθυνος, και όχι η ACTION GROUP που έχει συνδεθεί διαδικτυακά με αυτές τις σελίδες.
Επιπλέον η ACTION GROUP δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανάρτηση περιεχομένων ή μηνυμάτων που δημοσιεύονται ή ανταλλάσσονται από τους χρήστες των ιστοσελίδων σε βιβλία επισκεπτών ή καταλόγους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που παρέχονται στη σελίδα του.ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι να ενημερώνονται οι πελάτες/ επισκέπτες για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της εταιρίας, καθώς και η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου.
Σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής, μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του πελάτη, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η ACTION GROUP διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της, με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ενημέρωσης, καθώς και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την αξιολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια για τα στοιχεία που κατέχει.

β) Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, δεν επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, εκτός εάν προηγουμένως ενημερωθεί και συναινέσει ο πελάτης. Ειδικώς, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αυτό ρητά προβλέπεται από το νόμο και ιδίως στις περιπτώσεις εκτέλεσης σχετικής δικαστικής απόφασης, ανακριτικής ή Εισαγγελικής παραγγελίας.

COOKIES:
Ο παρών δικτυακός τόπος www.actiongroup.gr χρησιμοποιεί Cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, την ορθή περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη και τη σύνδεση καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητάς του. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί χρήση cookies μπορεί να απενεργοποιήσει τη λειτουργία cookies στον εκάστοτε browser που χρησιμοποιεί, αλλά αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ευκολία πλοήγησής του στον δικτυακό τόπο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ:
Η σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο δικτυακό τόπο της ACTION GROUP και στους οποίους γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners, παρέχεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η Εταιρία δεν αναλύει ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια, η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών, ενώ σε καμία περίπτωση η ACTION GROUP δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης, η ACTION GROUP δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.

TOP