Σκάφος

   

Ένα σκάφος αναψυχής σας προσφέρει ξεκούραση, ευχαρίστηση και την ευκαιρία να ξεφύγετε από τους καθημερινούς ρυθμούς. Για να απολαύσετε πραγματικά αυτά που σας προσφέρει πρέπει να είσαστε ήσυχοι και για την προστασία του σκάφους και για την προστασία των προσώπων που φιλοξενείτε σε αυτό.

 

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής χωρίζεται σε δύο σκέλη:

  
 
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου 2743/99 και αφορά ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους.

Η κάλυψη αυτή σας προστατεύει από οικονομικές απώλειες που θα υποστείτε σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου τρίτου, και υλικές ζημίες σε άλλα σκάφη ή λιμένες.
  

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

 Η ασφάλιση ιδίων ζημιών αφορά ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το σκάφος σας από πυρκαγιά, ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση, κλοπή, και άλλους κινδύνους θαλάσσης καθώς και την ολική απώλεια του
 
σκάφους σας.
   

Πέρα από τις παραπάνω βασικές και προαιρετικές  καλύψεις μπορείτε  να ασφαλίσετε:

  • την αστική ευθύνη από και προς σκιέρ,
  • κατά τη διάρκεια ιστιοπλοϊκών αγώνων την κάλυψη ιδίων ζημιών από πανιά και κατάρτια,
  • τις μηχανικές βλάβες (εσωλέμβιες ή  εξωλέμβιες),
  • την ασφάλιση των προσωπικών σας αντικειμένων κατά την παραμονή σας στο σκάφος,
  • την πτώση από το σκάφος  της εξωλέμβιου μηχανής στη θάλασσα,
  • την κάλυψη του σκάφους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε trailer.

 

 

 

 

 

 

TOP