Αποταμίευση-Σύνταξη

 

Τι θέλω:

Να δημιουργήσω μια συμπληρωματική σύνταξη έχοντας τη δυνατότητα να προσαρμόζω την αποταμίευσή μου στις οικονομικές μου δυνατότητες.

Τι μου εξασφαλίζει:

  • Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα εξής:
    • Ισόβια εγγυημένη σύνταξη
    • Εγγυημένο εφάπαξ κεφάλαιο στην ηλικία που επιλέγω   
  • Προστασία από τον πληθωρισμό με δυνατότητα αναπροσαρμογής της τακτικής καταβολής.
  • Δυνατότητα εξαγοράς πριν τη λήξη του προγράμματος.
  • Επιστροφή των καθαρών ασφαλίστρων στην οικογένειά μου σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης.
TOP