Ομαδικές ασφαλίσεις

 

Η Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας απευθύνεται στις Επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζομένους, και επιθυμούν να τους ασφαλίσουν συμπληρωματικά από τα ατομικά Νοσοκομειακά Προγράμματά τους ή τον κρατικό φορέα τους, για μεγαλύτερη κάλυψη του ασφαλισμένου, με:

  • Ασφάλιση Υγείας (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες)
  • Ασφάλιση Ζωής
  • Ασφάλιση Ατυχημάτων
  • Ασφάλιση Ανικανότητας για εργασία
  • Ασφάλιση Προστασίας Εισοδήματος

 

TOP