Μεταφορών

Προγράμματα για επιχειρήσεις που θέλουν να ασφαλίσουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα τους (εισαγωγές–εξαγωγές–εσωτερικές διακινήσεις) από φυσική ζημία ή απώλεια με καλύψεις που είναι σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου των 'Αγγλων Ασφαλιστών (Institute Cargo Clauses [A], [B], [C]).

 Institute Cargo Clause (A)
Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημιά σας από οποιαδήποτε ζημιά που δεν εξαιρείται ονομαστικά.   

Institute Cargo Clause (B)
Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημιά σας από:
Πυρκαγιά ή έκρηξη
Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο πλην ύδατος
Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
Γενική αβαρία
Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή των από κύματα
Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό
Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή πλωτό μέσο μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή τόπο αποθήκευσης
Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στην θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση
 
Institute Cargo Clause (C)
Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημιά σας από:
Πυρκαγιά ή έκρηξη
Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος
Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
Γενική αβαρία
Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα

 

 

TOP