Οικογένεια

Τι θέλω: 

Να απαλλάξω την οικογένειά μου από τα άμεσα οικονομικά βάρη που συνεπάγεται η απώλεια ζωής.

Να περιορίσω το κενό που δημιουργείται απότομα στον οικιακό προϋπολογισμό.

Να είμαι ήσυχος ότι, εάν τυχόν συμβεί το απρόοπτο, δεν θα επιφέρει συμβιβασμούς στο βιοτικό επίπεδο της οικογένειάς μου και το μέλλον των παιδιών μου.

Τι μου εξασφαλίζει: 

Ενα κεφάλαιο ασφάλισης που καταβάλλεται εφάπαξ στην οικογένειά μου σε περίπτωση απώλειας ζωής μου από ασθένεια ή ατύχημα, ακόμη κι αν αυτή συμβεί την επόμενη κιόλας μέρα από την έναρξη του προγράμματος.

TOP